Project FOREVER

Finding Opthalmic Risk and Evaluating the Value of Eye exams and their predictive Reliability (FOREVER)

Welcome to the website for Project FOREVER. Below, you will find more information about the project and our contact information.

The overall objectives are:
  • To identify risk factors and predictors of visual disability
  • To identify risk factors and predictors of systemic conditions
  • To validate the current eye health check in Synoptik A/S

Project FOREVER logo

 

 

 

Visual impairment is associated with a significantly reduced quality of life (QoL) and increased health care costs. It is expected that the number of people with visual impairment will increase with the aging of the population.

Through a collaboration with Synoptik A/S comprehensive data from extensive eye examinations, questionnaires, blood pressure measurements will be linked to genetic information and data in the Danish National Health Registries. With this project, we have an opportunity to study and improve eye health as well as general health of the aging population

 

 

Blindhed og svagsyn er hyppigt forekommende i den danske befolkning og vil efter alt at dømme komme til at fylde mere i takt med stigende levealder. For den enkelte medfører synshandikap en væsentlig reduktion i livskvaliteten og muligheden for at klare sig uden hjælp, og for samfundet er de sociale og sundhedsrelaterede udgifter i forbindelse med synshandicap betydelige. Forbedret forebyggelse, opsporing og tidlig behandling af synstruende øjensygdomme kan derfor have en essentiel betydning for den enkelte og for samfundsøkonomien.

De hyppigste årsager til irreversibelt nedsat syn og blindhed i den vestlige verden er glaukom, aldersrelateret makula degeneration (AMD) og diabetisk øjensygdom. Disse sygdomme er langsomt progredierende og i de fleste tilfælde symptomfattige indtil sent i sygdomsforløbene, hvorfor sygdommene ofte er fremskredne, når diagnosen stilles. Den sene diagnose fører til, at behandling startes så sent, at mulighederne for at bevare et brugbart syn er begrænsede.

Med Projekt FOREVER ønsker vi at undersøge:
  1. Betydningen af livsstilsfaktorer, alment helbred, biomarkører og genetisk baggrund for udvikling og progression af øjensygdomme
  2. Identificerbare karakteristiske og abnorme fund ved øjenundersøgelser, som kan prædiktere såvel senere udvikling af synstruende øjensygdomme som systemiske sygdomme
  3. Muligheden for at inddrage optikere i privat regi i opsporing af øjensygdomme og herigennem sikre tidlig henvisning af relevante personer til undersøgelse og behandling hos øjenlæger. 

 

 

 

 

 

The Steering Committee

Professor, Chief Physician Miriam Kolko, Copenhagen University Hospital Rigshospitalet-Glostrup & University of Copenhagen
Professor, Chief Physician Christian Torp-Pedersen, ​Nordsjællands Hospital
Professor, Chief Physician Marianne Benn, Copenhagen University Hospital Rigshospitalet-Glostrup & University of Copenhagen
Professor, Programme Director Søren Brunak, University of Copenhagen
Professor, Chief Physician Morten Dornonville de la Cour, Copenhagen University Hospital Rigshospitalet-Glostrup & University of Copenhagen
Head of Clinical Development Annette Slyngborg, Synoptik A/S

The Junior Partners

Postdoc Anne Pernille Toft Petersen
Associate Professor Karina Banasik
Postdoc, Research Leader Kristoffer Sølvsten Burgdorf
Senior Registrar Dorte Nellemann Thornit, Copenhagen University Hospital Rigshospitalet-Glostrup

PhD Candidates

Jens Rovelt Andreasen, University of Copenhagen
Josefine Clement Freiberg, University of Copenhagen

International Advisory Board

Professor, Consultant Paul Foster, UCL Institute of Ophthalmology
Professor, Director Gus Gazzard, Moorfields Eye Hospital, London & UCL
Professor David Crabb, City University of London
Consultant Ananth Viswanathan, Moorfields Eye Hospital, London
Professor Sarah Barman, Kingston University
Professor, Deputy Institute Director Christopher Owen, St George’s, University of London
Professor Alicja Rudnicka, St George’s, University of London

 

 

Project leader

Professor Miriam Kolko 

Project coordinator

Charlotte Taul

For enquiries and questions concerning Project FOREVER:

E-mail: forever@sund.ku.dk
Phone: +45 5154 4489

Address:

University of Copenhagen
Department of Drug Design and Pharmacology
Eye Translational Research – EyeTRU Unit
Universitetsparken 2
DK-2100 Copenhagen 

For henvendelser og spørgsmål angående Project FOREVER:
E-mail: forever@sund.ku.dk
Telefon: +45 5154 4489

Adresse:

Københavns Universitet
Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi
Eye Translational Research – EyeTRU Unit
Universitetsparken 2
2100 København Ø