Deltag i Projekt FOREVER (Danish)

Blindhed og svagsyn er hyppigt forekommende i den danske befolkning og vil efter alt at dømme komme til at fylde mere i takt med stigende levealder. For den enkelte medfører synshandikap en væsentlig reduktion i livskvaliteten og muligheden for at klare sig uden hjælp, og for samfundet er de sociale og sundhedsrelaterede udgifter i forbindelse med synshandicap betydelige. Forbedret forebyggelse, opsporing og tidlig behandling af synstruende øjensygdomme kan derfor have en essentiel betydning for den enkelte og for samfundsøkonomien.

De hyppigste årsager til irreversibelt nedsat syn og blindhed i den vestlige verden er glaukom, aldersrelateret makula degeneration (AMD) og diabetisk øjensygdom. Disse sygdomme er langsomt progredierende og i de fleste tilfælde symptomfattige indtil sent i sygdomsforløbene, hvorfor sygdommene ofte er fremskredne, når diagnosen stilles. Den sene diagnose fører til, at behandling startes så sent, at mulighederne for at bevare et brugbart syn er begrænsede.

Med Projekt FOREVER ønsker vi at undersøge:
  1. Betydningen af livsstilsfaktorer, alment helbred, biomarkører og genetisk baggrund for udvikling og progression af øjensygdomme
  2. Identificerbare karakteristiske og abnorme fund ved øjenundersøgelser, som kan prædiktere såvel senere udvikling af synstruende øjensygdomme som systemiske sygdomme
  3. Muligheden for at inddrage optikere i privat regi i opsporing af øjensygdomme og herigennem sikre tidlig henvisning af relevante personer til undersøgelse og behandling hos øjenlæger. 

Læs vores Deltagerinformation: Klik her

Hør mere om FOREVER: Klik her